Działka budowlana z własnym lasem, blisko Radomia

Bartodzieje
dzialka
sprzedaz

Cena PLN

999000 zł
Powierzchnia: m2
Liczba pokoi:
Piętro:
Rok budowy:
Rodzaj budynku:
Stan:

Nr oferty

150/11864/OGS
Bartodzieje

Do sprzedaży okazała działka z własnym lasem, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową oraz usługową i drobną działalność produkcyjną. Działka położona w malowniczej miejscowości Bartodzieje, w odległości ok. 13 km od Radomia. W odległości zaledwie 2,5 km stacja kolejowa PKP – Bartodzieje, w odległości ok. 19 km Port Lotniczy Radom-Sadków.
 
Działka ma powierzchnię 13200 m2, płaskie ukształtowanie terenu i kształt prostokąta (o przybliżonych wymiarach: szer. 38 m, dł. 337 m).

Działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (dalej: MPZP) i położna na dwóch terenach elementarnych (oznaczonych symbolami 5MN i 3ZL). Część działki o pow. ok. 3000 m2 (położona na terenie 5MN) przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z możliwością m.in. zabudowy usługowej i drobnej działalności produkcyjnej. Powierzchnia zabudowy wynosi do 30%, a budynek mieszkalny może mieć do 3 kondygnacji. Powierzchnia zabudowy na każdej kondygnacji może wynosić zatem ok. 900 m2. Dozwoloną powierzchnię zabudowy można wykorzystać na jeden budynek lub na większą ilość mniejszych budynków.
Pozostała część działki (położona na terenie 3ZL) stanowi teren lasów, z możliwością realizacji dla celów rekreacyjnych obiektów małej architektury, urządzeń turystycznych i ciągów pieszo-rowerowych. Szczegółowe informacje z MPZP poniżej.
 
Dostępne media: sieć wodociągowa i telekomunikacyjna (w drodze, tuż przy działce); słup energetyczny na działce.
Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej; dojazd do działki gminną drogą asfaltową. 

Część działki (od strony drogi) zabudowana niedużym budynkiem mieszkalnym; nieopodal budynku studnia głębinowa oraz pozostałość po budynku gospodarczym. Na pozostałej części działki znajduje się stary iglasty las (z przewagą sosen, gdzieniegdzie występują też brzozy).

INFORMACJE DODATKOWE
Stan prawny – własność, założona księga wieczysta (KW bez żadnych obciążeń).
Możliwość zakupu również przeciwległej działki o pow. 4500 m² w cenie 444 000 zł bądź łącznie obu działek w łącznej cenie 1 344 000 zł.

Szczegółowe informacje z MPZP:
Przeznaczenie podstawowe dla terenu oznaczonego symbolem 5MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; za zgodne z tym przeznaczeniem uznaje się również towarzyszące zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej: budynki gospodarcze i garaże, miejsca postojowe, wiaty i altany, dojścia i dojazdy, zieleń urządzoną. Przeznaczenie uzupełniające to m.in.: zabudowa usługowa, drobna działalność produkcyjna, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.
Parametry zabudowy działki w części 5MN:
– maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30%
– maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8
– minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 40%
– maksymalna wysokość budynków: mieszkalnych jednorodzinnych – 12m, pozostałych – 5m 
– liczba kondygnacji dla budynków: mieszkalnych jednorodzinnych – nie większa niż 3, pozostałych – nie większa niż 2.
Minimalna powierzchnia działki 800 m².

Przeznaczenie podstawowe dla terenu oznaczonego symbolem 3ZL – teren lasów. Przeznaczenie uzupełniające : a) realizowane dla celów rekreacyjnych obiekty małej architektury, urządzenia turystyczne i ciągi pieszo-rowerowe, których realizacja nie powoduje konieczności wyłączenia gruntu z produkcji leśnej, b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, których realizacja nie powoduje konieczności wyłączenia gruntu z produkcji leśnej. 

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą? Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest DMD Estate Marcin Domański z siedzibą przy ul. Staromiejskiej 6/10d, 40-013 Katowice, posługujący/a się numerem NIP 9542488965, adres e-mail: biuro@dmdestate.pl, telefon +48 666 072 997. Twoje dane przetwarzamy w następujących celach: skontaktowania się z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), archiwalnym i dowodowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wykonywania obowiązków wynikających z RODO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli w Twojej ocenie przetwarzamy dane w sposób nieprawidłowy. Pełny obowiązek informacyjny znajduje się w polityce prywatności.