4500 m2 pod różnorodną zabudowę, blisko Radomia

Bartodzieje
dzialka
sprzedaz

Cena PLN

435000 zł
Powierzchnia: m2
Liczba pokoi:
Piętro:
Rok budowy:
Rodzaj budynku:
Stan:

Nr oferty

184/11864/OGS
Bartodzieje

Do sprzedaży działka o powierzchni 4500 m2, położona w malowniczej miejscowości Bartodzieje, w odległości ok. 13 km od Radomia. W odległości zaledwie 2,5 km stacja kolejowa PKP – Bartodzieje, w odległości ok. 19 km Port Lotniczy Radom-Sadków.

Działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (dalej: MPZP) i może być w całości zabudowana zgodnie z warunkami MPZP. Działka położona jest na terenie o kilku funkcjach (oznaczonym w MPZP symbolami: 7MN, 5RM i 3R) i przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową oraz usługową i drobną działalność produkcyjną. Szczegółowe informacje z MPZP poniżej.

Działka ma płaskie ukształtowanie terenu, kształt regularnego prostokąta (o przybliżonych wymiarach: szer. 38 m, dł. 113 m) i jest w całości ogrodzona. Teren działki porastają drzewa. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej; dojazd do działki zadbaną drogą asfaltową. 
 
Dostępne media: sieć wodociągowa i telekomunikacyjna (w drodze, tuż przy działce); słup energetyczny (na przeciwległej działce). 
 
INFORMACJE DODATKOWE
Stan prawny – własność, założona księga wieczysta (KW bez żadnych obciążeń)
Możliwość zakupu również działki przeciwległej (budowlanej z lasem) o pow. 13200 m2 w cenie 950 000 zł.

Szczegółowe informacje z MPZP:
Przeznaczenie podstawowe dla terenu oznaczonego symbolem 7MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; za zgodne z tym przeznaczeniem uznaje się również towarzyszące zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej: budynki gospodarcze i garaże, miejsca postojowe, wiaty i altany, dojścia i dojazdy, zieleń urządzoną. Przeznaczenie uzupełniające to m.in.: zabudowa usługowa, drobna działalność produkcyjna, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

Przeznaczenie podstawowe dla terenu oznaczonego symbolem 5RM – zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; za zgodne z tym przeznaczeniem uznaje się m.in.: budynki mieszkalne jednorodzinne, inwentarskie, gospodarcze i garażowe, miejsca postojowe, wiaty i altany, wchodzące w skład zabudowy zagrodowej.

Parametry zabudowy działki w części 7MN oraz 5RM :
– maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30%
– maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8
– minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 40%
– maksymalna wysokość budynków: mieszkalnych jednorodzinnych – 12m, pozostałych – 5m 
– liczba kondygnacji dla budynków: mieszkalnych jednorodzinnych – nie większa niż 3, pozostałych – nie większa niż 2.

Przeznaczenie podstawowe dla terenu oznaczonego symbolem 3R – teren rolniczy. Przeznaczenie uzupełniające to m.in.: zabudowa gospodarcza i inwentarska na terenach 2R-5R, realizowana wyłącznie w obszarach wyznaczonych przez linie zabudowy jako rozwinięcie lub uzupełnienie zabudowy zagrodowej.
Parametry zabudowy działki w części 3R:
– maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30%
– maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8
– minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 40%
– maksymalną wysokość budynków: 5 m;
– liczba kondygnacji dla budynków: nie większą niż 1.

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą? Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest DMD Estate Marcin Domański z siedzibą przy ul. Staromiejskiej 6/10d, 40-013 Katowice, posługujący/a się numerem NIP 9542488965, adres e-mail: biuro@dmdestate.pl, telefon +48 666 072 997. Twoje dane przetwarzamy w następujących celach: skontaktowania się z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), archiwalnym i dowodowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wykonywania obowiązków wynikających z RODO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli w Twojej ocenie przetwarzamy dane w sposób nieprawidłowy. Pełny obowiązek informacyjny znajduje się w polityce prywatności.