Działka budowlana/usługowa, MPZP, Radzymin

Radzymin
dzialka
sprzedaz

Cena PLN

535000 zł
Powierzchnia: m2
Liczba pokoi:
Piętro:
Rok budowy:
Rodzaj budynku:
Stan:

Nr oferty

87/11864/OGS
ul. Kolonia pod Lasem
Radzymin

Do sprzedaży duża działka, z możliwością zabudowy mieszkaniowej i usługowej, położona w zielonej części miasta Radzymin, 2 km od centrum. W pobliżu działki znajdują się: sklep spożywczy, restauracja oraz przystanki autobusowe linii R31 i L31. W odległości ok. 1 km mieści się przedszkole, siłownia i gabinet weterynaryjny.
 
Działka ma powierzchnię 2819 m2 i jest w całości ogrodzona (metalowa siatka, furtka i przesuwna brama wjazdowa). Posiada płaskie ukształtowanie terenu i kształt przypominjący prostokąt (o przybliżonych wymiarach: długość ok. 129 m i 113 m, szerokość ok. 40 m i 27 m). Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. Kolonia Pod Lasem).
 
Uzbrojenie działki: prąd; dostępne uzbrojenie w drodze (tuż przy działce): woda, gaz, prąd, sieć kanalizacyjna i telekomunikacyjna.  
 
Zagospodarowanie terenu: na działce posadowiono dwa słupy, w celu zamontowania kamer i oświetlenia; na działce znajdują się drzewa (głównie w okolicy ogrodzenia). Na terenie działki tymczasowo znajdują się sprzęty i materiały należące do właściciela; zostaną one usunięte z terenu przed wydaniem działki kupującemu. 
 
Teren, na którym znajduje się działka objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z 2022 r. i oznaczony symbolem 7MN/U. Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę usługową – w formie wolnostojącej. Szczegółowe informacje poniżej.
 
KUPUJĄCY NIE PŁACI PCC!

Szczegółowe ustalenia MPZP dla terenu, na którym znajduje się działka:
1.  przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa usługowa – w formie wolnostojącej;
2. dopuszcza się: budynki gospodarcze i garaże, dojścia i dojazdy, drogi wewnętrzne, parkingi, urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia wodne;
3. warunki zagospodarowania terenu:
–  maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej,
– wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,01,
– wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,6,
– minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 60%,
– minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 900 m²;
4. zasady i warunki kształtowania zabudowy:
– maksymalna wysokość zabudowy: budynki mieszkalne jednorodzinne, usługowe: 10,0 m; budynki gospodarcze i garaże, obiekty infrastruktury technicznej: 6,0 m,
– kąt nachylenia połaci dachowych do 45°,
– obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie z ustaleniami ogólnymi (zawartymi w Rozdziale 2 planu).

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą? Masz pytania? Skontaktuj się z nami.