Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

 1. Dane Administratora Danych Osobowych
  • Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest DMD Estate Marcin Domański z siedzibą przy ul. Staromiejskiej 6/10d, 40-013 Katowice, posługujący/a się numerem NIP 9542488965, adres e-mail: biuro@dmdestate.pl, telefon +48 666 072 997, zwany/a dalej „Administratorem”.

 

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

 

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z Administratorem pod adresem email: biuro@dmdestate.pl.

 • Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

DANE UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ

W celu skontaktowania się z Tobą w sprawie przez Ciebie opisanej, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,
 • informacja o przedmiocie
 • stanowisko, funkcję,
 • miejsce zatrudnienia,
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi odpowiedź na  Twoją wiadomość skierowaną do nas przy użyciu formularza kontaktowego lub zgłoszeniowego dostępnych na stronie.

 

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,
 • stanowisko, funkcję,
 • miejsce zatrudnienia,
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz,
 • data i godzina odwiedzin strony,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • przybliżona lokalizacja,
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
 • czas spędzony na stronie,
 • odwiedzone podstrony,
 • inne dane gromadzone przez Google Analitycs.

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez  Ciebie z Administratorem);

 

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer tele,
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz,
 • stanowisko, funkcję,
 • miejsce zatrudnienia,
 • data i godzina odwiedzin strony,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • przybliżona lokalizacja,
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
 • czas spędzony na stronie,
 • odwiedzone podstrony,
 • inne dane gromadzone przez Google Analitycs.

— na potrzeby ochrony interesu majątkowego Administratora. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest ochrona jego interesu majątkowego);

 

W celu spełnienia obowiązków wynikających z RODO, możemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,
 • inne podane w tym celu dane.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z RODO, jak również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest przykładowo prowadzenie rejestrów i ewidencji, jak również posiadanie informacji na temat osób, które korzystały z uprawnień przewidzianych w RODO);

 

W celu analitycznym (tworzenia statystyk) tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Administratora służących następnie Administratorowi do ulepszania strony, aby polepszyć przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres IP,
 • data i godzina
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • przybliżona lokalizacja,
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
 • czas spędzony na stronie,
 • odwiedzone podstrony,
 • dane gromadzone w plikach cookies,
 • inne dane gromadzone przez Google Analitycs.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie narzędzi).

 

W celu umożliwienia korzystania Ci ze strony internetowej (jej sprawnego działania) oraz zapewnienia bezpieczeństwa, możemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe:

 • dane z plików cookies np. adres IP.

Podstawą prawną takiego przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie narzędzi). Jeśli cofniesz zgodę na przetwarzanie tych danych strona może nie działać prawidłowo.

 

W celu korzystania z funkcji społecznościowych tj. przekierowania do profili Administratora na portalu Facebook, oraz w witrynie Goofle możemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe:

 • dane z plików cookies właścicieli portali.

Podstawą prawną takiego przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie narzędzi).

 

DANE OSÓB  KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z UPOWAŻNIENIA KONTRAHENTA LUB KLIENTA  NP. WYZNACZONYCH DO WSPÓŁPRACY Z ADMINISTRATOREM PRACOWNIKÓW  LUB UPOWAŻNIONYCH PEŁNOMOCNIKÓW  LUB  OSÓB NIEKONTAKTUJĄCYCH PRZY UZYCIU DANYCH PODANYCH NA STRONIE

 

W celu skontaktowania się z Tobą, aby np. zawrzeć lub wykonać umowę z klientem lub kontrahentem w imieniu którego się kontaktujesz albo w innej sprawie przez Ciebie opisanej –, Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,
 • stanowisko lub funkcja,
 • dane identyfikacyjne klienta, kontrahenta (czyli np. jednocześnie miejsce Twojej pracy) – jeśli kontaktujesz się w imieniu naszego klienta lub kontrahenta,
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi komunikacja w celu zawarcia lub wykonania umowy– jeśli kontaktujesz się w imieniu naszego klienta lub kontrahenta albo odpowiedź na Twoją wiadomość – jeśli kontaktujesz się w innej sprawie.

Twoje dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od osoby, w imieniu i na rzecz której się z nami kontaktujesz lub ze źródeł powszechnie dostępnych typu strona internetowa, KRS, CEIDG .

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,
 • stanowisko lub funkcja,
 • dane identyfikacyjne klienta, kontrahenta (czyli np. jednocześnie miejsce Twojej pracy) – jeśli kontaktujesz się w imieniu naszego klienta lub kontrahenta,
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz.

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez  Ciebie z Administratorem np. spełnienie niniejszego obowiązku informacyjnego);

 

W celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,
 • stanowisko lub funkcja,
 • dane identyfikacyjne klienta, kontrahenta (czyli np. jednocześnie miejsce Twojej pracy) – jeśli kontaktujesz się w imieniu naszego klienta lub kontrahenta,
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz.

— na potrzeby obrony interesu majątkowego Administratora. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest ochrona jego interesu majątkowego);

 

W celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jeśli Twoje były podane w umowie jako dane do kontaktu lub widniały w dokumentach księgowych, przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • stanowisko lub funkcja,
 • dane identyfikacyjne klienta, kontrahenta ( czyli np. jednocześnie miejsce Twojej pracy) – jeśli kontaktujesz się w imieniu naszego klienta lub kontrahenta,
 • dane wynikające z właściwych przepisów podatkowych.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami prawa podatkowego.

 

W celu spełnienia obowiązków wynikających z RODO, możemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,
 • inne podane w tym celu dane.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z RODO, jak również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest przykładowo prowadzenie rejestrów i ewidencji, jak również posiadanie informacji na temat osób, które korzystały z uprawnień przewidzianych w RODO);

 

DANE SŁUŻBOWE OSÓB  DO KONTAKTU

POZYSKANE Z WIZYTÓWEK LUB JAKO DANE POWSZECHNIE DOSTĘPNE

 

W celu skontaktowania się z Tobą, Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,
 • stanowisko lub funkcję,
 • dane o Twoim miejscu pracy,
 • dane z prowadzonej pomiędzy nami korespondencji.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi utrzymanie i rozwój relacji biznesowych z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz.

Twoje dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie np. z wizytówki, lub ze źródeł powszechnie dostępnych, jak firmowa strona internetowa czy www.linkedin.com. www.facebook.com, CIEDG, KRS.

 

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,
 • stanowisko,
 • dane o Twoim miejscu pracy,
 • dane z prowadzonej pomiędzy nami korespondencji.

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się z Tobą np. spełnienie niniejszego obowiązku informacyjnego);

W celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,
 • stanowisko,
 • dane o Twoim miejscu pracy,
 • dane z prowadzonej pomiędzy nami korespondencji.

— na potrzeby obrony interesu majątkowego Administratora. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest ochrona jej interesu majątkowego);

W celu spełnienia obowiązków wynikających z RODO, możemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,
 • inne podane w tym celu dane.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z RODO, jak również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest przykładowo prowadzenie rejestrów i ewidencji, jak również posiadanie informacji na temat osób, które korzystały z uprawnień przewidzianych w RODO);

 

 1. Cookies
 2. Administrator na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a,).
 3. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies służą do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych, zapisywany jest w nich np. adres IP;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; Aby zablokować działanie Google Analytics możesz cofnąć zgodę w sposób opisany w punkcie V niniejszej polityki. Ponadto, aby zablokować działanie Google Analytics, możesz pobrać i zainstalować odpowiedni dodatek do przeglądarki, który jest dostępny pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl&fbclid=IwAR3H667DTSlA7u-3Q7M4oVGr2aXiecyE6lE9bCdTJEKJv1-sByqjuU5c6aU.
 • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszych profili w tych serwisach podczas korzystania z witryny. Jednak aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez wskazane podmioty.
 1. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na portalach społecznościowych lub braku możliwości obejrzenia filmów etc.

 

 1. Prawo wycofania zgody
 2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 3. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres biuro@dmdestate.pl. Jeżeli cofnięcie zgody dotyczy przetwarzania danych przy użyciu plików cookies możesz cofnąć zgodę w ustawieniach swojej przeglądarki.
 4. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

 1. Wymóg podania danych osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych może być konieczne w celu udzielenia Ci odpowiedzi, prowadzenia korespondencji lub wykonania umowy z klientem lub kontrahentem Administratora, którego reprezentujesz.
 3. Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa – podanie danych jest Twoim obowiązkiem.

 

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie będziemy przetwarzać Twoich danych w celu zautomat ego podejmowania decyzji w tym profilowania.

 

 • Odbiorcy danych osobowych
 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, możemy przekazać Twoje dane firmie hostingowej, prawnikom, właścicielom mediów społecznościowych, dostawcy oprogramowania pocztowe(jeśli porozumiewamy się za pośrednictwem maila) a jeśli komunikujesz się z Administratorem w imieniu naszego klienta lub kontrahenta –  podmiotom biorącym udział w sprawie, w której się kontaktujesz, firmom kurierskim, firmie księgowej.
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że możemy przekazywać Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy, co jest związane między innymi z naszą współpracą z różnymi podmiotami, np. gdy korzystamy z aplikacji dostarczanej przez podmiot amerykański. Ze swojej strony zapewniamy,  ne będą przekazywane z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniających odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazanych danych osobowych.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w tym np. upływu terminów przedawnienia) — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych,
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 • do czasu upływu terminów przedawnienia – w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie prawa podatkowego.

 

 1. Uprawnienia podmiotów danych
 2. Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 • Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Postanowienia końcowe
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona na stronie internetowej. Zmiany Polityki prywatności mogą być dokonywane ze względów prawnych, biznesowych, technicznych lub organizacyjnych.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.01.2022 r.